ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาวิทยาศาสตร์ 93649
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาคณิตศาสตร์ 93644
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาภาษาอังกฤษ 93648
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาสังคมศึกษาฯ 93649
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาภาษาไทย 93643
ข้อสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2561_วิชาวิทยาศาสตร์ 93648
ข้อสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2561_วิชาคณิตศาสตร์ 93643
ข้อสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2561_วิชาภาษาอังกฤษ 93645
ข้อสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2561_วิชาภาษาไทย 93646
มาตรฐานและตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 93696
มาตรฐานสาระภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 93696
คำถามคำตอบเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.41 KB 93711
คำถามคำตอบมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.52 KB 93704
PPTสาระภูมิศาสตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 94240
คำสั่งเปลี่ยนแปลงมาตรฐารนการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.6 KB 93700
การเทียบเคียงมาตรฐานกลุ่มสาระการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.87 KB 93885
การเทียบเคียงมาตฐานกลุ่มสาระสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.99 KB 93703
การเทียบเคียงมาตรฐานตัวชี้วัดคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.92 KB 93700
ประกาศเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499 KB 93705
คำสั่งใช้มาตรฐานตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 93700
PPTเลขากพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.62 KB 93735