ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารงานวิชาการ
แบบบันทึกการอ่าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.46 KB 94
แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 182.66 KB 94
แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 119.7 KB 94
แบบคำร้องขอแก้ผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.34 KB 94
แบบขอหลักฐานทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.36 KB 94
อื่นๆ
>ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาวิทยาศาสตร์ 48497
>ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาคณิตศาสตร์ 48582
>ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาภาษาอังกฤษ 48359
>ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาสังคมศึกษาฯ 48389
>ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาภาษาไทย 48455
>ข้อสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2561_วิชาวิทยาศาสตร์ 48354
>ข้อสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2561_วิชาคณิตศาสตร์ 48224
>ข้อสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2561_วิชาภาษาอังกฤษ 48214
>ข้อสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2561_วิชาภาษาไทย 48489
มาตรฐานและตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 48596
มาตรฐานสาระภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 48503
คำถามคำตอบเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.41 KB 48253
คำถามคำตอบมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.52 KB 48597
PPTสาระภูมิศาสตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 48449
คำสั่งเปลี่ยนแปลงมาตรฐารนการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.6 KB 48155
การเทียบเคียงมาตรฐานกลุ่มสาระการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.87 KB 48366
การเทียบเคียงมาตฐานกลุ่มสาระสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.99 KB 48163
การเทียบเคียงมาตรฐานตัวชี้วัดคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.92 KB 48578
ประกาศเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499 KB 48473
คำสั่งใช้มาตรฐานตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 48500
PPTเลขากพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.62 KB 48515