ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาวิทยาศาสตร์ 33917
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาคณิตศาสตร์ 33912
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาภาษาอังกฤษ 33917
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาสังคมศึกษาฯ 33917
ข้อสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561_วิชาภาษาไทย 33911
ข้อสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2561_วิชาวิทยาศาสตร์ 33916
ข้อสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2561_วิชาคณิตศาสตร์ 33912
ข้อสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2561_วิชาภาษาอังกฤษ 33913
ข้อสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2561_วิชาภาษาไทย 33915
มาตรฐานและตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 33964
มาตรฐานสาระภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 33964
คำถามคำตอบเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.41 KB 33980
คำถามคำตอบมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.52 KB 33977
PPTสาระภูมิศาสตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 34694
คำสั่งเปลี่ยนแปลงมาตรฐารนการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.6 KB 33968
การเทียบเคียงมาตรฐานกลุ่มสาระการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.87 KB 34384
การเทียบเคียงมาตฐานกลุ่มสาระสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.99 KB 33971
การเทียบเคียงมาตรฐานตัวชี้วัดคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.92 KB 33968
ประกาศเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499 KB 33973
คำสั่งใช้มาตรฐานตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 33969
PPTเลขากพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.62 KB 34004