ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
มาตรฐานและตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 25
มาตรฐานสาระภูมิศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 24
คำถามคำตอบเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 297.41 KB 29
คำถามคำตอบมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เปลี่ยนแปลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 390.52 KB 30
PPTสาระภูมิศาสตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.58 MB 27
คำสั่งเปลี่ยนแปลงมาตรฐารนการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 410.6 KB 24
การเทียบเคียงมาตรฐานกลุ่มสาระการงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 435.87 KB 31
การเทียบเคียงมาตฐานกลุ่มสาระสังคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.99 KB 30
การเทียบเคียงมาตรฐานตัวชี้วัดคณิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 272.92 KB 27
ประกาศเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499 KB 34
คำสั่งใช้มาตรฐานตัวชี้วัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.14 KB 26
PPTเลขากพฐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 525.62 KB 27