ภาพกิจกรรม
การมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) ได้จัดให้มีกิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยได้คำนึงถึงความปลอดภัย และมาตรการป้องกันเชื้อโรค COVID-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2564,16:14   อ่าน 147 ครั้ง