ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 125) 05 ก.พ. 66
ปิดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น โนรู (อ่าน 302) 28 ก.ย. 65
เรียนออนไลน์ เนื่องจากโควิด (อ่าน 3705) 15 ก.พ. 65
งานเกษียณคุณครูสัมฤทธิ์ บุตรกูล (อ่าน 3834) 01 ต.ค. 64
การปิดเรียนเนื่องด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3852) 05 ก.ค. 64
เลื่อนปฐมนิเทศ เปิดเทอม (อ่าน 3856) 24 พ.ค. 64
การเรียนทางไกลผ่าน DLTV (อ่าน 7206) 17 พ.ค. 63
ลิงค์ใบสมัครเเข้าเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6378) 29 เม.ย. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7265) 29 เม.ย. 63
หยุดเรียน เลื่อนการรับสมัครนักเรียนใหม่ (อ่าน 7306) 18 มี.ค. 63
ศึกษาดูงาน (อ่าน 7351) 26 ธ.ค. 62
วันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 7349) 04 ธ.ค. 62
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7348) 19 ส.ค. 62
18 - 19 กรกฎาคม 2562 กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7208) 09 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62 กำหนดจัดกิจกรรม อบรม อย.น้อย ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7231) 09 ก.ค. 62
เทียนเวียนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 7200) 03 ก.ค. 62
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 วันไหว้ครู และพิธีทำบุญเลี้ยงพระรำลึกถึงคุณพ่อสวัสดิ์คุณแม่ประสิทธิพ (อ่าน 7287) 22 มิ.ย. 61
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 วันประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2561 (อ่าน 7207) 22 มิ.ย. 61
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 วันสุนทรภู่ครูกวีเอกของโลก จัดกิจกรรมรำลึกครูกวีเอกที่หอประชุมใหญ่ในภา (อ่าน 7269) 22 มิ.ย. 61
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 กิจกรรมการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์สถานศึกษาเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืน และกิจกรรม (อ่าน 7310) 22 มิ.ย. 61