โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
  ตำบลหมากเขียบ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ 045-916540
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

สัมฤทธิ์ บุตรกูล
ครู คศ.3

เนาวรรัตน์ เข็มทอง
ครู คศ.3

สุดารัตน์ กวยาสกุล
ครู คศ.3