กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

สมปอง ดอนภิรมย์
ครู คศ.3

จุฬาลักษณ์ คะตะวงศ์
ครู คศ.3

ณัฐมณฑน์ ทาโสม
ครู คศ.3