กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุฬาลักษณ์ คะตะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมปอง ดอนภิรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0872399936
อีเมล์ : pongskw2@gmail.com

ณัฐมณฑน์ ทาโสม
ครูชำนาญการพิเศษ