โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
  ตำบลหมากเขียบ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ 045-916540
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

สมปอง ดอนภิรมย์
ครู คศ.3

จุฬาลักษณ์ คะตะวงศ์
ครู คศ.3

ณัฐมณฑน์ ทาโสม
ครู คศ.3