กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

สมปอง ดอนภิรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

จุฬาลักษณ์ คะตะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ณัฐมณฑน์ ทาโสม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2