กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุฬาลักษณ์ คะตะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สมปอง ดอนภิรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

ณัฐมณฑน์ ทาโสม
ครูชำนาญการพิเศษ