โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
  ตำบลหมากเขียบ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ 045-916540
นักพัฒนา

นายทองดี ทรการ
นักพัฒนา ช่างไม้ชั้น4

นายสุระสิทธิ์ นนทะเสน
นักพัฒนา ช่างปูนชั้น4