โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
  ตำบลหมากเขียบ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ 045-916540
ธุรการโรงเรียน

นางสาวประทุมทิพย์ สิงห์สิทธิ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน