โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
  ตำบลหมากเขียบ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ 045-916540
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

พัฒนา ศรีวิบูลย์
ครู คศ.3

อนุสรณ์ อรรถวัน
ครู คศ.3

ณธพร บุญปก
ครู คศ.1

วุฒิชัย วรกากุล
ครูผู้ช่วย