โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
  ตำบลหมากเขียบ  อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์ 045-916540
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

บุปผรัตน์ ทับทิมโกมลกุล
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

พิจิตรา ก่วยเกียรติกุล
ครู คศ.2

บุษบากร สุทธิคำภา
ครู คศ.3